The Bogatyrs
The Bogatyrs, by Vasnetsov
(Dobrynya Nikitich, Ilya Muromets, and Alyosha Popovich)